System zwielokrotnienia falowego

Systemy zwielokrotnienia falowego umożliwiają transmisje wielu sygnałów o różnych długościach fali przy wykorzystaniu pojedynczego włókna światłowodowego. CWDM umożliwia przesłanie do 18 kanałów w pojedynczym włóknie. Dzięki modułowości rozwiązania możemy konfigurować go jako MUX, DMUX oraz ADD/DROP multiplexer. W zależności od potrzeb danej sieci system umożliwia dopasowanie pod względem obudowy oraz standardu złącza światłowodowego.