Splittery FBT

Splittery FBT są to elementy pasywne toru światłowodowego, które umożliwają podział mocy optycznej sygnału wejściowego na poszczególne pory wyjściowe. Wyróżniamy dwa typy splitterów FBT symetryczne: 1×2, 1×3, 2×2, 1×4 oraz asymetryczne 1×2.

Splittery asymetryczne umożliwiają podział mocy w stosunku: 99/1, 95/5, 90/10, 85/15, 80/20, 75/25,70/30, 65/35, 60/40, 55/45. Możliwość wykonania z dowolnym złączem optycznym oraz w dowolnej obudowie.

splitery fbt